TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojaseloste 15.5.2019

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Janne's Garage (y-tunnus: 2590380-4)

Janne Mäkinen

Pornaistentie 411

04130 Sipoo

janne.makinen@jannesgarage.com


Rekisterin nimi

Janne's Garage -verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri.


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa, toimitustapa

Kiellot ja asiakaspalautteet.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja voidaan käyttää sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Sekä uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille kuten Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä), verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Käytämme Google analyticsia sekä Facebookin pixelsiä.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia.


Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä.


Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus (on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna)
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle, vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamisesta tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. www.tietosuoja.fi

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


Loppusäännökset

  • Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.
  • Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.
  • Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 15.5.2019